Lista proiectelor
Nr   Denumirea proiectului 
  Beneficiarul Anul finalizarii
  În Moldova
                      a. 2012-2016               a. 2017- 2022
   
1

Programul Suport pentru Reabilitarea Drumurilor

Servicii de Consultanţă pentru Studiile de Fezabilitate, în asociere cu Kocks Consult GmbH (Germania), finanţate de Banca Mondială:

R1 Chişinău–Ungheni–Sculeni–frontiera cu România; L= 116.9km

R16 Bălţi–Făleşti–Sculeni; L= 54.6km

R13 Bălţi–Şoldăneşti–Rîbniţa (sectorul Bălţi–Gura Camencii); L= 39.9km

R33 Hânceşti–Lăpuşna; L= 39.2km

R34 Hânceşti–Leova–Cahul–Slobozia Mare; L= 167.6km

R3Chişinău–Hânceşti–Cimişlia–Basarabeasca(sectorul:Hânceşti–Cimişlia);L=39.4km

R6 M1 Ialoveni–(sectorul M1–R3); L= 6km

R9 Soroca–Arioneşti–Moghiliov–Podolschi(sectorul Bălţi–Criva); L= 40km

ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 2010-2011
2

Servicii de Consultanţă pentru Proiectarea Detaliată şi elaborarea documentaţiei de licitaţie, în asociere cu Kocks Consult GmbH(Germania), finanţate de Banca Mondială.
Elaborate de Universinj:

Detalii de execuţie R9 Soroca–Arioneşti–Moghiliov-Podolschi(sectorul Bălţi–Criva), L= 30.95km
Detalii de execuţie R16 Bălţi–Făleşti–Sculeni; L= 54.69km
Detalii de execuţie R33 Hânceşti–Lăpuşna; L= 39.90km
Detalii de execuţie R34 Hânceşti–Leova–Cahul–Slobozia Mare; L= 125.10km
Detalii de execuţie M14 Brest–Briceni–Chişinău–Tiraspol–Odessa, L=133km

ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”  2011
3 Corectarea proiectului de execuţie Blocul administrativ al Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, Chişinău
Centrul Republican de Diagnostică Veterinară 2010
4

Supraveghere de autor Blocul administrativ al Centrului Republican de Diagnostică Veterinară

Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

2010

5 Construcţia drumului tehnologic prin s.Nemţeni, r-nul Hânceşti Primăria Hânceşti
ÎNCP  Urbanproiect
2010
6 Construcţia drumurilor în com.Cotul Morii, s.Nemţeni, r-nul Hânceşti Primăria Hânceşti
ÎNCP  Urbanproiect
2010
7 Reparaţia îmbrăcămintei rutiere pe drumul naţional R1Chişinău–Ungheni–Sculeni–frontiera cu România, km 5,4 ÷ km 9,7 ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 2010
8 Lichidarea consecinţelor inundaţiilor în s. Zăicani, r-nul Criuleni Primăria s.Zăicani, r-nul Criuleni 2010
9 Proiectarea Detaliată şi elaborarea documentaţiei de licitaţie pentru Reabilitarea drumului M2 Sărăteni–Soroca–intersecţie Drochia (93km), sector km 71+194 ÷ km 89+824, în asociere cu URS (USA), finanţată de Fondul Provocările Mileniului ÎS„Administraţia de Stat a Drumurilor” și Fondul Provocările Mileniului Moldova (MCA) 2010
10 Construcţia drumului prin s.Pohrebea r-nul Dubăsari Primăria s.Pohrebea r-nul Dubăsari 2010
11 Studiu de prefezabilitate „Reparaţia drumului L37 Lipcani – Balasineşti – Corjeuţi– Târnova, km 21+350 ÷ km 27+000 prin s.Corjeuţi, r-nul Briceni Primăria s.Corjeuţi r-nul Briceni 2010
12 Centrul Comunitar Multifuncţional „Dăinuire” din s.Hîrjauca, r-nul Călăraşi Primăria s.Hîrjauca 
2010
13 Centrul Comunitar Multifuncţional „Aspiraţie” din s.Horodişte, r-nul Călăraşi Primăria s.Horodişte 
2010
14 Construcţia drumului de acces în s.Flămânzeni, com.Coşcodeni, r-nul Sângerei 
Primăria com.Coşcodeni 2010
15 Servicii de proiectare a intersecţiei denivelate dintre drumul naţional M2 Chişinău–Soroca–frontiera cu Ucraina, km 48 şi drumul naţional R20 Rezina–Orhei–Călăraşi, km 45+323 
ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 2010
16

Examinarea sistemului rutier, proiectarea preliminară pentru 303 km de drum ca sub-contractor al companiei URS:
M14 Brest–Briceni–Tiraspol–Odessa (sector Bălţi–Criva), L= 133 km
M21 Chişinău–Dubăsari–Poltava, L=37 km
R9 Soroca–Arioneşti–Moghilov–Podolisk( lîngă intersecţia Drochia–Arioneşti), L=40 km
M2 Chişinău–Soroca, sector Sărăteni–Soroca–intersecţia Drochia, L=93km

URS Group ING, United States of America 2009
17 Reabilitarea secţiunii de drum Comrat–Ciumai, cu lungimea totală de 60 km, în asociere cu Kocks Consult GmbH, proiectul finanţat de Uniunea Europeană Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova 2009
18 Studiu de fezabilitate privind extinderea drumului M3 Chişinău–Giurgiuleşti–hotar cu România, cu o lungime totală de 217 km, în asociere cu Kocks Consult GmbH, finanţat de Uniunea Europeană 
Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova 2008-2009
19 Proiect de execuţie „Construcţia debarcaderului în s.Molovata, raionul Dubăsari” ÎS „Bacul Molovata” r-nul Dubăsari 2008
20 Proiect de execuţie „Construcţia drumului M3 – acces în s.Mileştii Mici, raionul Ialoveni” ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”   2008
21 Proiect de execuţie “Construcţia infrastructurii Portului Giurgiuleşti” Portul Fluvial Ungheni 2008
22 Proiect de execuţie „Reparaţia capitală a drumului în s.Selemet, raionul Cimişlia” Primăria s.Selemet, r-nul Cimişlia 2008
23 Supraveghere de autor Rezina–Orhei–Călăraşi, km 35÷46
ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 2008
24 Supraveghere de autor Rezina–Orhei–Călăraşi, km 50÷64 (Sectorul Orhei–Vatici)   ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 2008
25 Supraveghere de autor “Reabilitarea drumului R30 Anenii Noi–Ştefan Vodă–Căuşeni, km 47 ÷ km 77” ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 2008
26 Proiect de execuţie “Reparaţia capitală a străzilor: 31 August, Chişinăului, Sadoveanu, Unirii în  or. Orhei, L=5km”
Primăria or.Orhei 2008
27 Proiect de execuţie “Reparaţia drumului L339 Ustia-Molovata, km 11 ÷ km 26, Reparaţia drumului de acces la s.Oxentia” ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 2008
28 Supravegherea de Autor: Lucrări de consolidare a malului r.Prut (infrastructura portului de pasageri) Portul Fluvial Ungheni 2008
29 Supraveghere de autorCentrul Republican de Diagnostică Veterinară, bloc administrativ, etapa III Centrul Republican de Diagnostică Veterinară 2008
30 Supraveghere de autor: Construcţia infrastructurii complexului vamal Tudora Serviciul Vamal al PM 2007
31 Sisteme inginereşti de exploatare, infrastructura şi amenajarea postului vamal Otaci
Serviciul Vamal al PM 
2007 
32 Supraveghere de autor: Reconstrucţia clădirii administrative a biroului vamal Chişinău Serviciul Vamal al PM 2007
33 Proiect de execuţie „R20 Rezina–OrheiCălăraşi,  km 0 ÷ km 46”  ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 
2007
34 Proiect de execuţie “Reabilitarea drumului L364, L363 ”HârtopDoroţcaiaCoşniţa, km 13 ÷ km18”
ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 
2007
35 Proiect de execuţie „Reabilitarea podului din str.Mihai Viteazul, mun.Chişinău Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 2007
36 Proiect de execuţie “Reparaţia sistemului rutier pe sectorul Glodeni-Cobani-Moara Domnească, inclusiv ocolirea or. Glodeni şi accesul la ocolul silvic, km 0 ÷ km 48 ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 2007
37 Proiect de execuţie “Reabilitarea drumului M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava, km 6÷15, sectorul km 5+400 ÷ km 6+400, inclusiv reparaţia capitală a podului peste r.Bîc şi a pasajului peste calea ferată
ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 2007
38 Proiect de execuţie “Reparaţia şi construcţia drumului în s.Condriţa mun.Chişinău” Primăria s.Condriţa, mun.Chişinău 2007
40 Repairaţia capitală a str.Eminescu în s.Bubuieci, mun.Chişinău 
Primăria s.Bubueci, mun.Chişinău
 
41 Studiu de fezabilitate "Programul de reabilitare a drumurilor locale în or. Orhei" Secţia construcţii drumuri şi gospodărie comunală a primăriei Orhei 2007
42 Expertiza Tehnică “Podul peste calea ferată pe drumul Bălţi-Slobozia, km 23” Direcţia Verificare şi Expertizare a Proiectelor de Construcţie 2007
43 Proiect de execuţie “Reparaţia drumului ScoreniTruşeni, r-nul Străşeni”
Primăria s.Scoreni, r-nul Străşeni 2007
44 Proiect de execuţie „Reparaţia drumului R20 Rezina–Orhei–Călăraşi, km 50÷64 (sectorul Orhei–Vatici)” ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 
2007
45 Proiect de execuţie „Reparaţia drumului R30 Anenii Noi – Ştefan Vodă – Căuşeni, km 47÷77” ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 
2007
46 Reconstrucţia şi reparaţia capitală a Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, Construcţia Centrului Radiologic, mun. Chişinău”, etapa 1: „Construcţia laboratorului de încercări a produselor alimentare de origine animalieră” Centrul Republican de Diagnostică Veterinară 2006
47 Proiect de execuţie „Construcţia infrastructurii complexului vamal Tudora”
Serviciul Vamal al Republicii Moldova 2006
48 Proiect de execuţie „Reconstrucţia clădirii administrative a biroului vamal Chişinău”
Serviciul Vamal al Republicii Moldova 2006
49 Proiect de execuţie „Reconstrucţia clădirii administrative a biroului vamal Sculeni” Serviciul Vamal al Republicii Moldova 2006
50 Proiect de execuţie „Reparaţia drumului auto în s.Tabora, r-nul Orhei” Primăria s.Vatici, r-nul Orhei 2006
51 Proiect de execuţie „Reparaţia drumului auto R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă –hotarul cu Ucraina, km 76÷95 ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 
2006
52 Proiect de organizare şi execuţie a reparaţiei estacadei Botanica-Centru, mun.Chişinău, etapa II Poduri Prim” Ltd 2006
53 Proiect de execuţie „Reparaţia capitală a străzii Testemiţeanu şi a accesului la maternitatea din or. Soroca” Primăria or.Soroca 2006
54 Proiect de execuţie „Drum de acces în s. Humuleşti, com. Bubuieci, mun. Chişinău” Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 2006
55 Proiect de execuţie „Reparaţia străzilor: S.Lazo, M.Kogălniceanu, A.Mateevici, etapa I, mun.Chişinău” Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 2006
56 Proiect de execuţie „Reparaţia străzilor V.Alecsandri, M.Eminescu, Gh. Asachi, etapă II, mun. Chişinău” Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 
2006
57 Proiect de execuţie „Reparaţia podului pe str.Serghei Lazo în s.Coloniţa, mun. Chişinău”
Primăria s.Colonita, mun.Chişinău  2006
58 Proiect de execuţie „Reparaţia capitală a străzilor în zona centrală: str.B. Bodoni, str.Puşkin, str.Mitropolit Varlaam, str.Alexandru cel Bun, etapa III” Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 2006
59 Proiect de execuţie „Reparaţia străzilor în zona centrală a or.Chişinău: str. 31 August 1989, str. Columna, str. Armenească” Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 2006
60 Proiect de execuţie „Reparaţia drumului în s. Coloniţa, mun. Chişinău” Primăria s.Coloniţa, mun.Chişinău 
2006
61 Proiect de execuţie “Reparaţia clădirii administrative a vamei din or.Comrat” Serviciul Vamal al Republicii Moldova 2005
62 Proiect de execuţie ”Reconstrucţia şi extinderea Postului Vamal Criva” Serviciul Vamal al Republicii Moldova 2005
63 Proiect de execuţie "Reparaţia acoperişului clădirii administrative SED Călăraşi"
SED Călăraşi
2005
64 Acoperişul sarpant şi  Reparaţia casei de cultură cu 600 locuri din s.Baraboi, raionul Donduşeni Primăria com.Baraboi, r.Donduşeni 2005
65 Prospecţiuni şi proiect de execuţie Centru Comercial amplasat pe str. Ion Creangă în mun. Chişinău MMG BC „Grisan-Hamb” SA Company   2005
66 Proiect de execuţie „Reparaţia Centrului de Sănătate în s.Ermoclia, raionul Ştefan Vodă” Fondul de investiţii în sănătate, Banca Mondială şi Ministerul Sănătăţii 2005
67 Proiect de execuţie “Reparaţia Centrului de Sănătate în s.Volontiri, raionul Ştefan Vodă”
Fondul de investiţii în sănătate, Banca Mondială şi Ministerul Sănătăţii 2005
68 Proiect de execuţie „Reparaţia Centrului de Sănătate în s.Cazaclia, raionul Ceadîr-Lunga” Fondul de investiţii în sănătate, Banca Mondială şi Ministerul Sănătăţii 2005
69 Proiect de execuţie „Reparaţia Centrului de Sănătate în s.Iscalău, raionul Făleşti” Fondul de investiţii în sănătate, Banca Mondială şi Ministerul Sănătăţii 2005
70 Proiect de execuţie „Reparaţia Centrului de Sănătate în s.Larga, raionul Briceni”
Fondul de investiţii în sănătate, Banca Mondială şi Ministerul Sănătăţii 2005
71 Proiect de execuţie „Reparaţia Centrului de Sănătate în s.Musait, raionul Taraclia”
Fondul de investiţii în sănătate, Banca Mondială şi Ministerul Sănătăţii  2005
72 Proiect de execuţie „Depozite vamale la punctul de trecere Leuşeni”
Serviciul Vamal al Republicii Moldova  2005
73 Corectarea Proiectului de execuţie “Constructia podului peste r.Işnovăţ in or.Ialoveni” Primăria or.Ialoveni   2005
74 Proiect de execuţie „Reparaţia str.Eliberării în or. Orhei”
Primăria or.Orhei  2005
75 Proiect de execuţie “Reparaţia drumului în s.Bogzeşti, r-nul Teleneşti”

Primăria s.Bogzeşti,r-nul Teleneşti, Fondul de investiţii în sănătate

2005
76 Proiect de execuţie “Reparaţia străzii în s.Drăguşeni, r-nul Hânceşti” Primăria s.Drăguşeni, Fondul de investiţii în sănătate  2005
  În Federaţia Rusă
1 Proiect de execuţie Reconstrucţia drumului Korocea – Gubkin – Gorsecinoe, km 71+500 ÷ 55+600, regiunea Belgorod  Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2008
2 Proiect de execuţie Drum de ocolire a or.Starîi Oskol în regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2008
3 Proiect de execuţie Drum de ocolire a or. Gubkin în regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2008
4 Proiect de execuţie Construcţia drumului de ocolire a or. Starîi Oskol, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2007
5 Proiect de execuţie Reconstrucția drumului Korocea – Gubkin – Gorșecinoe, km 71+500 ÷ 88+600, regiunea Belgorod  Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2007
6 Proiect de execuţie Construcţia drumului de ocolire Cerneanka – Zarecinoe până la drumul Starîi Oskol– Cerneanka – Novîi Oskol, raionul Cerneanka, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2006
7 Proiect de execuţie Reconstrucția drumului Novokavkazskii– Malostepnovskii, km 11+000 ÷ 16+600, raionul Aleksandrovsk, regiunea Stavropol Departamentul de Drumuri al Ministerului  de Industrie, Transport şi Comunicaţii, regiunea Stavropol 2004
8 Lucrări topo-geodezice de parcelare a terenurilor, situate în zona de expropriere a Beneficiarului, cu restabilirea hotarelor zonei de expropriere din limita raioanelor Valuiki și Borisovskii, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2003
9 Lucrări de testare și proiectare pentru parcelarea terenurilor, alocate pentru drumuri din raionul Petrovsk, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2003
10 Lucrări de testare pentru reabilitarea a 25km de cale ferată din raionul Iakovlev, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2003
11 Proiect de execuţie Reparația podului de cale ferată la km 2+150 pe drumul Svetlograd-Blagodarnîi-Budionovsk, regiunea Stavropol Departamentul de Drumuri al Ministerului  de Industrie, Transport şi Comunicaţii, regiunea Stavropol 2002
12

Proiect de execuţie Reparația podului de la km 6 pe drumul Aleksandrovskoe–Krugloleskoe, raionul Aleksandrovsk, regiunea Stavropol

Departamentul de Drumuri al Ministerului  de Industrie, Transport şi Comunicaţii, regiunea Stavropol 2002
13 Lucrări topo-geodezice de parcelare a terenurilor, situate în zona de expropriere a Beneficiarului, cu restabilirea hotarelor zonei de expropriere din limita raioanelor Graivoron și Ivniansk, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2002
14 Proiect de execuţie Reabilitarea podului peste râul Podkumok, lângă s.Şaumeanskii, raionul Gheorgievsk, regiunea Stavropol Departamentul de Drumuri al Ministerului  de Industrie, Transport şi Comunicaţii, regiunea Stavropol 2002
15 Studiu de Fezabilitate pentru drumul de ocolire a or.Volokonovka în zona construcției podului peste râul Oskol, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2001
16 Proiect de execuţie Drum de ocolire a or.Volokonovka în zona construcției podului peste râul Oskol, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod  2001
17 Proiect de execuţie Construcţia drumului  Sevalinîi – Holki, raionul Novooskolsk, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2000
18 Proiect de execuţie Construcţia drumului  Leninskii – Marino, raionul Șcebekino, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod  2000
19 Proiect de execuţie Construcţia drumului de acces Belgorod – Șcebekino, în raionul Pesceanîi, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2000
20 Proiect de execuţie Construcția podului peste râul Oskol pe drumul Kozlovka – Oscolișce, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2000
21 Proiect de execuţie Lucrări de reparație a drumului Kozlovka – Oscolișce, raionul Volokonovka, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2000
22 Proiect de execuţie Construcţia drumului Moscova – Samara, cu drumul de ocolire a s. Putiatino, km 308÷312, în regiunea Reazan, drum de Categoria I GiprodorNII, Moscova 2000
23 Proiect de execuţie Construcţia drumului Moscova– Samara în regiunea Reazan cu drumul de ocolire a satelor Kirițî și Sușki,  km 250÷257 GiprodorNII, Moscova 2000
24 Proiect de execuţie Construcţia drumului Krasnaia Iaruga – Novaia Beriozovka, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2000
25 Proiect de execuţie Construcţia drumului de acces în s.Otradovskii, regiunea Belgorod Direcţia Drumuri Auto, or. Belgorod 2000
    În România
1 Proiect de execuţie “Repararea si ranforsarea tramei stradale in municipiul Constanta, bd. 1 Mai (vechi)” Consilier Construct, Bucureşti 2004
2 Proiect de execuţie “Repararea si ranforsarea  tramei stradale in municipiul Constanta, str. Adamclisi” Consilier Construct, Bucureşti 2004
3 Proiect de execuţie “Repararea si ranforsarea tramei stradale in municipiul Constanta, bulevardul Aurel Vlaicu“ Consilier Construct, Bucureşti 2004
4 Proiect de execuţie “Repararea si ranforsarea tramei stradale in municipiul Constanta, bulevardul Dezrobirii” Consilier Construct, Bucureşti 2004
5 Repararea si ranforsarea tramei stradale in municipiul Constanta, str. Caraiman (tronson sos. Mangaliei - bd. 1Mai) Consilier Construct, Bucureşti 2004
6 Repararea si ranforsarea tramei stradale in municipiul Constanta,str. Cismelei Consilier Construct, Bucureşti 2004
7 Repararea si ranforsarea tramei stradale in municipiul Constanta, str. Dobrila Eugeniu
Consilier Construct, Bucureşti 2004
8 Repararea si ranforsarea tramei stradale in municipiul Constanta, bul.Soveja, bul.Mamaia – str.Dezrobirii Consilier Construct, Bucureşti 2004
9 Repararea si ranforsarea tramei stradale in municipiul Constanta, str. Suceava Consilier Construct, Bucureşti 2004
10 Repararea si ranforsarea tramei stradale in municipiul Constanta, str. Pescarilor 2 
Consilier Construct, Bucureşti 2004

 


Contacte rapide

Str.Bucuriei 12A, MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Telefon: +37322 358600,358301, fax: +37322 748850
e-mail: office@universinj.md, mail@universinj.md

 

 

Total vizitatori: 20941 | Vizitatori ieri: 8 | Azi: 5 | Online: 1
 
© 2009 "UniversInj" LTD. Toate drepturile rezervate. Site elaborat de Midan Factory